Instructies

Je staat op het punt de bevraging van Media Didactica te starten en antwoord te krijgen op vragen als: wat betekent mediawijsheid voor mij of voor ons team op professioneel vlak? Welke mediawijze competenties heb ik of hebben wij al verworven? Waar is er nog werk aan de winkel? … De bevraging is geen normerende checklist of een toets, het is vooral een reflectie-instrument. We willen je kapstokken geven om grondig en kritisch na te denken over de verschillende aspecten van mediawijsheid.

Hoe ga je te werk?

1. Startvragen: wat is jouw context?
De bevraging van Media Didactica omvat maximaal 138 competenties. Die hoef je niet allemaal te verwerken. Voor je aan de bevraging begint, beantwoord je een aantal startvragen, waarmee je je ‘mediawijze context’ afbakent. Je moet met andere woorden eerst beslissen door welke bril je naar de competenties gaat kijken. Afhankelijk daarvan maak je een selectie van relevante competenties.

2. De eigenlijke bevraging: mediawijze competenties
Met jouw context in het achterhoofd doorloop je vervolgens de eigenlijke bevraging. Bij elke competentie geef je aan wat je huidige situatie is. Dat doe je door het gewenste aantal sterren aan te klikken:
screenshot2
Vervolgens geef je aan wat je gewenste situatie is:
screenshot1
Bij elke competentie vind je ook een help2. Als je daarop klikt, krijg je een aantal voorbeelden, die de competenties concreter maken. Uiteraard kun je ook zelf voorbeelden verzinnen voor je eigen context.
Je kunt deze bevraging te allen tijde afbreken en op een later moment voortzetten.

3. Na de bevraging: prioriteiten bekijken en eventueel bijstellen
Zodra je de bevraging helemaal hebt doorlopen, krijg je een overzicht van alle competenties op basis van het verschil tussen je huidige en je gewenste situatie. De competenties waarbij dat verschil het grootst is, zijn allicht prioritair en krijgen een rode kleurcode. Minder prioritaire competenties krijgen respectievelijk een oranje, gele en groene kleurcode. Je kunt de graad van prioriteit echter nog aanpassen, bijvoorbeeld als je denkt dat een competentie achteraf bekeken toch meer of minder prioritair is.

4. Je persoonlijk rapport en actieplan
Op basis van de informatie uit de vorige stappen, krijg je je persoonlijk Media Didactica rapport. Je kunt het afdrukken of downloaden in pdf-formaat. Tegelijk worden alle prioritaire competenties automatisch ingevuld in een actieplan. Dat is een reeks formulieren, een voor elke competentierubriek, die je kunt downloaden en verder aanvullen met acties die je wilt ondernemen, de namen van betrokkenen, een tijdpad enz.

Veel succes!