Media Didactica

Hoe kritisch gaan kinderen en jongeren om met informatie op het web? Wat moeten leraren weten om hun leerlingen mediawijzer te maken? Hoe integreren lerarenopleiders mediawijsheid het best in de didactiek?

Mediawijsheid is een essentiële vaardigheid, die elke actieve burger nodig heeft om te kunnen navigeren en participeren in de samenleving van vandaag. Om de mediawijsheid van kinderen en adolescenten te kunnen verhogen, moeten leraren en lerarenopleiders deze vaardigheden zelf verwerven en ze kunnen integreren in hun lessen en de opleiding.

Media Didiactica coverMet Media Didactica kunnen lerenden, leraren én lerarenopleiders hun mediawijsheidscompetenties analyseren, evalueren en ontwikkelen. Dat kan individueel gebeuren of in teamverband. Op basis hiervan kunnen ze hun eigen vormingsbehoeften definiëren en een persoonlijk leertraject uitstippelen. Bovendien biedt het kader een compleet overzicht van mediawijze competenties voor alle lerenden binnen of buiten schoolverband.

Media Didactica is het allereerste complete referentiekader dat inzicht geeft in alle aspecten van mediawijsheid en tegelijk het denken daar rond stimuleert. Het biedt een duidelijk gestructureerd raamwerk van leerlijnen voor mediawijs onderwijs.

Media Didactica is te bestellen via de webshop van Die Keure. Om het referentiekader online in te vullen, kun je op deze website inloggen met de code uit het boek Media Didactia.

Meer info nodig? Vragen? Of wilt u nascholing rond mediawijsheid? Mail naar een van de auteurs:

  • Aleksander Driesen {This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}
  • Jan T’Sas {This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}
  • Wil Meeus {This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}
  • Joris Van Ouytsel {This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}